CRM dla branży OZE

CRM dla branży OZE

Fotowoltaika – Pompy Ciepła – Magazyny Energii

W latach 2017 – 2022 roku, polska branża Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) była na fali dynamicznego rozwoju, co było zgodne z globalnym trendem zwiększania udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym.

Przyrost roczny ilości mikroinstalacji oraz ich mocy:

źródło: ptpiree.pl

Wiele przodujących firm na polskim rynku w celu zarządzenia procesami i zapewnienia profesjonalnej obsługi klientów wdrożyło systemy IT wspierające kluczowe procesy w firmie.

Wybór dostępnych rozwiązań na rynku jest wiele, aczkolwiek nie wszystkie są wieloskładnikowymi platformami oprogramowania.
Dlatego wiele firmy z rynku OZE zwraca się do nas w celu ujednolicenia ich procesów i zmniejszenia ilości systemów wspierających ich działania operacyjne.

Jedną z wieloskładnikowych platformy oprogramowania jest wdrażany przez nas system Bitrix24 – kompleksowe rozwiązania, które integrują procesy sprzedażowe, serwisowe, komunikację między działową, zarządzanie projektami, śledzenie zadań, współpracę nad dokumentami oraz zarządzania dokumentacją przed i powykonawczą.

Przez ponad 5 lat wdrożeń rozwiązania na rynku OZE dostosowaliśmy system, tworząc dedykowane rozwiązania wieloskładnikowe dla branży OZE, uwzględniając unikalność i know-how naszych Klientów w poszczególnych wdrożeniach.

CRM dla branży OZE

Ofertowanie

W przypadku fotowoltaiki wybór składowych oferty takich jak: inwerter, ilości paneli fotowoltaicznych, m.b. kabli, zabezpieczeń oraz elementów konstrukcyjnych dla danej wielkości instalacji realizowane jest indywidualnie z dostępnych produktów. Wykorzystywane są często równolegle zewnętrzne klienckie kalkulatory ofert.
Natomiast dla instalacji pomp ciepła wiele firm ma przygotowane predefiniowane zestawy urządzeń oferowanych dla Klientów.
W tym przypadku pomocne jest autorskie rozwiązanie TOGMA – “Generator dynamicznych ofert” czytaj więcej link
Oczywiście użycie tego mechanizmu jest możliwe również dla instalacji fotowoltaicznych, czy magazynów energii.

Zarządzanie dokumentacją przed i powykonawczą

Zarówno w przypadku rozwiązania w chmurze, jak i onpremise (rozwiązanie serwerowe). Wszystkie niezbędne dokumenty przechowywana są w kontekście klienta oraz dedykowanych procesów.
Dla każdego dokumentu istnieje możliwość jego generacji bezpośrednio z systemu z uwzględnieniem danych dostępnych w systemie, w oparciu o ustandaryzowane szablony firmowe.
Dodatkowo w rozwiązaniu on-premise wszystkie zdjęcia, ze wszystkich miejsc instalacji, dostępne są z jednego miejsca.

Zarządzanie zadaniami dla ekip instalatorskich

W przypadku potwierdzenia dostępności ekipy monterskiej oraz daty instalacji u Klienta, niezbędne informacje dla ekipy monterskiej automatycznie zapisywane są na poziomie zadania, dodatkowo wysyłany jest do klienta SMS o potwierdzeniu daty instalacji (w przypadku uruchomionej integracji z bramką SMS).

Wsparcie dla procesów finansowych

W ramach kilku lat wdrożeń przygotowaliśmy konfigurację w systemie wspierającą różne formy finansowania instalacji z uwzgędnieniem kluczowych parametrów dla różnych programów dotacyjnych dostępnych dla rynku OZE.

Jeśli jesteś zainteresowany, przeczytaj co to jest Bitrix24.

 

W bieżącym roku 2024 dostępne będą, następujące programy dofinansowania dla inwestycji w ramach OZE:

źródło:enerad.pl

Zapraszamy do kontaktu

Linia

Obszar: Zarządzanie sprzedażą i usługami
Technologia: Bitrix24