Podejście zadaniowe

Sprawdzona metoda pracy w działaniach sprzedażowych​

Sprzedaż i procesy z nią związane bardzo często wymagają wielu informacji wymienianych między handlowcem a resztą zespołu w firmie. Podejście zadaniowe to metoda organizacji pracy, w której praca jest podzielona na konkretne zadania lub etapy, co ułatwia zarządzanie i śledzenie postępów. W przypadku zintegrowania działań sprzedażowych z grupami roboczymi w Bitrix24, funkcje tego narzędzia mogą wspierać to podejście w następujący sposób:

Zarządzanie zadaniami

Podczas realizacji procesu sprzedażowego sprzedawca może sam utworzyć zadanie lub system sam może wygenerować zdefiniowane zadania potrzebne do zrealizowania danego etapu. Bitrix24 oferuje funkcję tworzenia zadań z możliwością przypisywania ich do konkretnych grup roboczych. Zadania związane z działaniami sprzedażowymi mogą być określone i przydzielone do odpowiednich grup, co umożliwia skupienie się na konkretnej części procesu sprzedażowego. Zadania określają co i kto ma zrealizować w określonym czasie. Stają się składowymi procesu sprzedażowego które musza zostać wykonane, aby przejść na kolejnego etapu lub doprowadzić do zamknięcia sprzedaży.

Komunikacja

Możliwość komentowania zadań w ramach grup roboczych pozwala na swobodną wymianę informacji, pytań i uwag między członkami zespołu. W ramach zadań istnieje możliwość komunikowania się między użytkownikami na czacie lub podczas wideo rozmów. Dzięki temu istnieje możliwość wyjaśnienia wątpliwości, skonsultowania kolejnych kroków lub omówienia szczegółów dotyczących działań sprzedażowych.

Harmonogramowanie i Priorytetyzacja

Funkcje harmonogramowania zadań w Bitrix24 pozwalają na ustalenie terminów realizacji oraz priorytetyzacji działań sprzedażowych. Można określić, które zadania są najważniejsze i jakie mają deadline’y, co ułatwia organizację pracy i skupienie się na kluczowych aspektach sprzedaży.

Powiadomienia i Przypomnienia

Bitrix24 umożliwia ustawianie powiadomień i przypomnień związanych z zadaniami, co pozwala na informowanie o terminach, zmianach czy nowych komentarzach w obrębie grup roboczych, co jest szczególnie przydatne w realizacji działań sprzedażowych.

Współpraca i Dostęp do Informacji

Członkowie grup roboczych mają dostęp do wspólnych zasobów, dokumentów i plików, co ułatwia współpracę i udostępnianie informacji dotyczących działań sprzedażowych. Wspólny dostęp do dokumentów związanych z działaniami sprzedażowymi pozwala na szybkie i łatwe zarządzanie nimi.

Zespół

Integracja podejścia zadaniowego z działaniami sprzedażowymi w Bitrix24 umożliwia organizację pracy, skuteczną współpracę w ramach grup roboczych oraz śledzenie postępów działań sprzedażowych. Dzięki wykorzystaniu funkcji Bitrix24, zespoły mogą efektywnie realizować zadania związane z procesem sprzedażowym, skupiając się na kluczowych aspektach i osiągając sukces w działaniach sprzedażowych.

Linia

Obszar: CRM, Zarządzanie zadaniami
Technologia: Bitrix24