Zespół Prz Racing Team

PRz Racing Team używa Bitrix24 do projektowania bolidu

Co rok studenci projektują od podstaw i budują nową wyścigówkę

PRz Racing jest zespołem studenckim działającym przy Politechnice Rzeszowskiej. Główna działalność grupy skupia się na projektowaniu i budowie bolidów wyścigowych klasy formuła student. Przed rozpoczęciem pracy na platformie Bitrix24 zespół napotykał trudności w koordynacji pracy. Problemy te spowodowane były przede wszystkim brakiem dostępu do platformy pozwalającej na zbieranie postępów pracy oraz jej dokumentacji w jednym miejscu dla wszystkich 6 sekcji technicznych oraz utrudnionym przepływem informacji. W realizacji tak dużego projektu jakim jest budowa bolidu kluczowe jest utrzymanie jak najpłynniejszej komunikacji pomiędzy członkami zespołu, a przede wszystkim liderami. Korzystanie z różnych narzędzi oraz komunikatorów w poszczególnych sekcjach prowadziło do rozproszenia informacji, trudności w śledzeniu postępów i braku spójności w zarządzaniu projektem. Brak zintegrowanej platformy utrudniał wymianę informacji i efektywną komunikację. Kwestia zarządzania zadaniami, przypisywania prac do poszczególnych członków zespołu oraz priorytetyzacja zadań była niespójna, co prowadziło do opóźnień lub niejasności. Wprowadzenie platformy Bitrix24 zapewniło zespołowi centralne miejsce do zarządzania projektem, zadaniami, dokumentacją oraz organizacją spotkań. Platforma umożliwia tworzenie grup roboczych, które w przypadku zespołu PRz Racing odpowiadały poszczególnym sekcjom. W każdej grupie roboczej tworzone były zadania do wykonania, zarówno w fazie projektowej jak i wykonawczej, na które dzieli się proces budowy bolidu. Dzięki rozbudowanym możliwościom pracy nad określonymi w danej sekcji zadaniami (tj. lista zadań, tablica Kanban, Deadline, Planner, Kalendarz oraz wykres Gantta), każdy z liderów dobrać mógł odpowiadający mu system organizacji działań i pracować z wybranym przez siebie formatem. Jednocześnie, wszystkie zadania aktualizowane są niezależnie od zakładki, w której zostały edytowane, dlatego w zależności od własnych preferencji, każdy z członków grupy korzystać mógł z innego formatu obserwacji postępów.  Jednolita platforma organizacyjna jest znacznym ułatwieniem dla lidera zespołu, który mając dostęp do pracy we wszystkich sekcjach w łatwy sposób monitorować może postępy pracy, ewentualne trudności i potencjalne opóźnienia.

Logo Prz
Bolid PRz

Dużą zaletą działania na platformie Bitrix24 jest możliwość przydzielania ról poszczególnym członkom zespołu, określania struktury zespołu, oraz ograniczania możliwości edycji w zależności od przydzielonego stanowiska. Dzięki temu, możliwe było aby lider zespołu na bieżąco kontrolował postępy w każdej z sekcji, a osoby będące członkami grupy mogły skupić się jedynie na elementach dla nich istotnych. Dodatkowo przedstawienie całego zespołu w postaci struktury organizacyjnej ułatwiło wyszukiwanie wszelkich kontaktów do poszczególnych członków zespołu, w przypadku konieczności porozumienia się z osobą odpowiedzialną za interesującą nas część projektu.
Dodatkowo platforma umożliwia organizację wydarzeń, które w przypadku zespołu PRz Racing pozwoliły na łatwiejszą organizację cotygodniowych spotkań sekcyjnych. Każdy z członków sekcji otrzymywał informację o zbliżającym się spotkaniu oraz określał swoją dyspozycyjność, co znacznie ułatwiło organizację pracy.
W każdym utworzonym zadaniu możliwe jest dodawanie komentarzy oraz checklist, pozwalających zarówno na bieżące monitorowanie postępów pracy, jak i wprowadzania poprawek. Jednocześnie komentarze służyły również jako feedback pozwalający na określenie gotowości elementu oraz podsumowanie trudności, które wystąpiły w trakcie realizacji pracy. Jest to niezwykle istotny aspekt, ponieważ mając dostęp podsumowania zadania w przyszłości możliwa będzie analiza problemów które wystąpiły, rozwiązań które członkowie opracowali oraz niepowielanie błędów przy następnych projektach.

Dzięki Bitrix24 mogliśmy planować zadania projektowe dla poszczególnych sekcji odpowiedzialnych za stworzenie bolidu. Nie wyobrażam sobie zarządzaia 120 osobowym zespołem bez tego narzedzia. Dzięki Bitrix24 w tym sezonie mogliśmy zrealizować projekt na czas

Konrad Ner – Lider Zespołu

konrad

Wprowadzanie nowych rozwiązań, w tak dużym zespole jakim jest PRz Racing, zawsze wiąże się z komplikacjami związanymi z koniecznością uwzględniania wielu aspektów pracy. Jednakże we współpracy z firmą Togma zadanie to zostało znacznie ułatwione. Zespół będąc w stałym kontakcie z dostawcą usług wsparcia technicznego oraz konsultingu dla platformy Bitrix – firmą Togma, był w stanie w bardzo krótkim czasie, rozwiązać wszelkie napotkane trudności. Dla każdego z użytkowników zapewniony był dostęp do części Q&A platformy, w której w bardzo łatwy sposób odnaleźć można było odpowiedzi na większość pytań, natomiast w przypadku wystąpienia dodatkowych wątpliwości lub nieścisłości firma Togma, zapewniała możliwość indywidualnych spotkań dla przedstawicieli zespołu, którzy reprezentując i przedstawiając powstałe od członków zespołu pytania, otrzymywali odpowiedzi na wszystkie interesujące tematy. Dodatkowo podczas zorganizowanych spotkań przedstawiciel firmy sugerował dodatkowe możliwości, które uznał za korzystne dla zespołu po poznaniu struktury i sposobu jego pracy.

Nawiązanie tak ścisłej i płynnej współpracy znacznie ułatwiło nie tylko rozpoczęcie pracy na platformie, ale również zapewnienie ciągłości i płynności wykonywania zadań, które zespół miał do zrealizowania. Wprowadzenie platformy Bitrix24 do pracy zespołu PRz Racing przyniosło liczne korzyści i rozwiązało trudności związane z organizacją zadań. Dzięki centralnej platformie, zespół był w stanie efektywnie zarządzać projektami, zadaniami oraz komunikacją, co przyczyniło się do poprawy efektywności pracy i przepływu informacji. Przypisywanie zadań, priorytetyzacja oraz monitorowanie postępów przyczyniło się do poprawy organizacji i zwiększenia efektywności. Dodatkowymi zaletami platformy Bitrix24 były możliwość przydzielania ról, strukturyzacja zespołu oraz organizacja wydarzeń, które zapewniły członkom zespołu możliwość skupienia się na istotnych elementach projektu i organizacji czasu. Najistotniejszym aspektem z perspektywy dalszej pracy i kolejnych projektów, planowanych w przyszłości, jest feedback z ukończonych zadań, pozwalający na analizę problemów, rozwiązań i błędów.

Podsumowując platforma Bitrix24 pozwoliła na skoncentrowanie się na istotnych aspektach projektu, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli nad postępami pracy, co jest niezwykle istotne w pracy nad tak dużymi projektami.

Kolej na Ciebie 😉

Czy ci młodzi i ambitni ludzie zainspirowali Cię do działania?
Wypełnij poniższy formularz, zainspirujemy Cię jak możesz wykorzystać nowoczesne systemy
do realizacji Twoich projektów.

W sezonie 2023/2024
PRz Racing Team zbuduje swój pierwszy elektryczny bolid

Trzymamy kciuki i czekamy na kolejne sukcesy !!!